Nejčastěji poskytované právní služby:

  • právní poradenství,
  • tvorba a připomínkování smluv,
  • zastupování v soudním řízení ve věcech občanských a obchodních,
  • služby spojené s převodem nemovitostí a zastoupení v řízení s katastrálním úřadem,
  • advokátní úschova peněz,
  • ověřování podpisů,
  • právní služby pro společenství vlastníků a bytová družstva, vypracování prohlášení vlastníka nemovitosti a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví,
  • založení společnosti s ručením omezeným a vedení firemní právní agendy,
  • opatrovnická řízení.